Indian Air Force Su-30MKI Pagganap sa Red Flag 2008

A two-part video describing Indian Air Force Su-30MKI performance at Red Flag 2008. Ang pagtatanghal na ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng isang walang pangalan USAF F-15 pilot sino ang kumuha bahagi sa exercise.

Indo-US Red Flag Air Force Exercise magbigay ng panayam 2008 Bahagi 1

Indo-US Red Flag Air Force Exercise magbigay ng panayam 2008 Bahagi 2

HUWAG sundin ang link na o ikaw ay pinagbawalan mula sa site!